Leave Your Message
Uçarman iş derejesi 3 DC EV zarýad beriji PEVC3302 240kW / 360kW / 480kW

DC EV güýçlendiriji

Uçarman iş derejesi 3 DC EV zarýad beriji PEVC3302 240kW / 360kW / 480kW

PEVC3302 Klaster DC zarýad beriji üýşmeleň çözgüdi, daşarky zarýad terminaly bilen güýç paýlanyşyny, güýji üýtgetmegi we zarýad beriş kabinetini birleşdirýär. Elektrik ulaglaryna zarýad berlende ulgam dürli modellere we mukdarlara görä çeýe we dinamiki bölünip biler.


Esasy pursatlar :

Baglaýjy: CCS1 / CCS2 / ChAdeMO

Çykyş güýji: 240kW / 360kW / 480kW

Aragatnaşyk: Ethernet / 4G

Takyklyk: 1% takyklygy bilen metr

Gorag derejesi: IP54, IK10

Başlamak tertibi: RFID Kart ýa-da APP

GurnamakOle Polýus dakmak

Protokol zarýad bermekl OCPP 1.6J

Şahadatnamalar: BU

  • w2he0
  • w2css1gg2
  • w1t1b

  Esasy resminamalar

  272x

  Marka boýunça laýyklyk

  • Elektrikli awtoulag markalarynyň hemişe ýüze çykmagy bilen, häzirki zaman zarýad beriş stansiýalarynyň geljekde elektrik awtoulaglary boljak bolsa, köp sanly modellere laýyk gelmegi möhümdir.

   Pilotyň DC elektrik ulagy zarýad berijileri, Tesla-dan Kia çenli, CCS1, CCS2 we CHAdeMO ýaly giňden ulanylýan zarýad beriji birikdirijileri goldaýar, Pilot Charging Stansiýalaryna laýyk gelýän elektrik awtoulag markalarynyň hemmesi diýen ýaly.
  19fe2dc2b5747d99ck

  Köp ugurly gorag

  • Birnäçe gorag mehanizmleri, IP54 reýting, tozan we suw geçirmeýän.
  Mawy we gök gradient tehnologiýasy YouTube kanaly Arttyc

  Akylly birikme

  • Netijeli aragatnaşyk we gözegçilik üçin akylly ulgamlar bilen bökdençsiz integrasiýa. Ulanyjyny kesgitlemek we dolandyrmak üçin goşmaça RFID / Programma we ş.m.
  xtvc6

  Zarýad beriş işiňizi güýçlendirmek üçin ygtybarly programma üpjünçiligi

  • “Sino” -yň zarýad dolandyryş ulgamy zarýadly bulut ätiýaçlyk gorag mehanizmini we tertipli zarýad dolandyryş dolandyryş algoritmini goldaýar, netijeli gözegçilik we baý düşünjeleri almaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin EV zarýad beriş işiňizi aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz.
  xs4n3

  Has köp güýç üçin özleşdirildi

  • PEVC3302 seriýasy çeýe konfigurasiýalary, programma üpjünçiligini we EV awtobus duralgalary, awtoulag ýollary stansiýalary, awtoulag duralgalary, täjirçilik flot operatorlary, EV infrastruktura operatorlary we hyzmat üpjün edijiler we EV diler ussahanalary ýaly islendik ssenariýada ulanylyp bilner.

  • PEVC3302 seriýasy çeýe konfigurasiýalary, programma üpjünçiligini we EV awtobus duralgalary, awtoulag ýollary stansiýalary, awtoulag duralgalary, täjirçilik flot operatorlary, EV infrastruktura operatorlary we hyzmat üpjün edijiler we EV diler ussahanalary ýaly islendik ssenariýada ulanylyp bilner.

  Kazyýetler

  e40ad85da75497ad57f0477bab2cd858j5
  Taslama:Dinamiki bölüniş zarýad ulgamy PEVC3302E / 480kW / 8 * GBT / Suwuk sowuk / 8 * 500A / 4G + Bluetooth
  Programma :Aeroport EV awtobus duralgasy
  Locationerleşýän ýeri:Hytaý

  Aýratynlyk

  Kuwwat şkafy

  Parametriň görnüşi Giriş parametrleri Düşündiriş PEVC3302E / U-RCAB-480KW
  AC tok üpjünçiligi 3P + N + PE
  AC naprýa .eniýesi 400VAC ± 10%
  Quygylyk 50 / 60Hz
  THDi ≤5%
  Netijelilik ≥95% (ýük: 50% –100%)
  Kuwwat faktory ≥0.99 (ýük: 50% –100%)
  Çykyş parametrleri Çykyş portlarynyň sany 8 (iň ýokary)
  Naprýa .eniýe 150-1000VDC
  Çykyş güýji 480kW
  Naprýa .eniýeniň takyklygy ≤0.5%
  Häzirki takyklyk ≤1%
  Daşky gurşawyň parametrleri Işleýiş temperaturasy –20 ° C ~ + 50 ° C.
  Saklaýyş temperaturasy –40 ° C ~ + 75 ° C.
  Ningyldyrymdan goramak C derejesi
  IP we IK reýtingi IP55 / IK10
  Işleýiş beýikligi 0002000m
  Çyglylyk 5% –95% RH kondensasiýa däl
  Howpsuzlygy goramak Izolýasiýa garşylygy ≥10MΩ
  Impuls naprýa .eniýesi ≥2500VDC
  Gorag funksiýalary Tokdan
  Naprýa .eniýede
  Naprýatageeniýeden ýokary
  Gysga utgaşma
  Gyssagly kömek
  Temperaturany goramak
  Gorag
  RCD
  Beýlekiler Sowuklama ulgamy Mejbury howany sowatmak
  Işleýiş ses derejesi ≤65dB
  Kuwwat paýlamak tertibi Dinamiki çeýeligiň paýlanyşy
  Interfeýs protokoly CAN (alternatiw: RS485)
  Daşky görnüş Galvanizli polat
  Ölçegleri (D x W x H) 1600x850x2000mm
  Agram 700 kg
  Ylalaşyk IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2

  Energetika kabineti

  Giriş parametrleri Düşündiriş PEVC3302E / U- SPOT-N1 PEVC3302E / U- SPOT-D2
  DC naprýa .eniýesi 150-1000VDC
  AC tok üpjünçiligi 1P + N.
  AC naprýa .eniýesi 230V (± 10%)
  Quygylyk 50 / 60Hz
  Çykyş parametrleri Çykyş portlarynyň sany 1 2
  Baglaýjy CCS1 / CCS2
  Naprýa .eniýe 150-1000VDC
  Her kanal üçin iň ýokary tok 250A
  Her kanal üçin iň ýokary güýç 250kW
  Naprýa .eniýeniň takyklygy ≤0.5%
  Häzirki takyklyk ≤1.0%
  Daşky gurşawyň parametrleri Işleýiş temperaturasy –20 ° C ~ + 50 ° C.
  Saklaýyş temperaturasy –40 ° C ~ + 75 ° C.
  Ningyldyrymdan goramak C derejesi
  IP we IK reýtingi IP55 / IK10
  Işleýiş beýikligi 0002000m
  Çyglylyk 5% –95% RH kondensasiýa däl
  Gorag funksiýalary Tokdan
  Naprýa .eniýede
  Naprýatageeniýeden ýokary
  Gysga utgaşma
  Gyssagly kömek
  Temperaturany goramak
  Gorag
  RCD
  Izolýasiýa gözegçiligi
  Ters polýarlygy goramak
  Beýlekiler HMI 7 dýuým duýgur ekran
  Töleg goldawy IC Card / APP
  Elektrik ölçeýji Takyklyk synpy 1.0 energiýa hasaplaýjy
  DC Kabeliň uzynlygy 5 m
  Işleýiş ses derejesi ≤45dB
  Aragatnaşyk Ethernet / 4G
  Interfeýs protokoly CAN (alternatiw: RS485)
  Daşky görnüş Galvanizli polat
  Ölçegleri (D x W x H) 450x200x1450mm
  Agram 70kg 85kg
  Ylalaşyk IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-24, IEC62196-1, IEC62196-3
  HPC zarýad bekedi
  Parametriň görnüşi Düşündiriş PEVC3302E / U-SPOT-N1
  Giriş parametrleri DC naprýa .eniýesi 150-1000VDC
  AC tok üpjünçiligi 1P + N.
  AC naprýa .eniýesi 230V (± 10%)
  Quygylyk 50 / 60Hz
  Çykyş parametrleri Çykyş portlarynyň sany 1
  Baglaýjy CCS1 / CCS2
  Naprýa .eniýe 150-1000VDC
  Iň ýokary tok 500A
  Iň ýokary güýç 480kW
  Naprýa .eniýeniň takyklygy ≤0.5%
  Häzirki takyklyk ≤1.0%
  Daşky gurşawyň parametrleri Işleýiş temperaturasy -20 ° ℃ ~ + 50 ℃
  Saklaýyş temperaturasy -40 ° ℃ ~ + 75 ° C.
  Ningyldyrymdan goramak C derejesi
  IP we IK reýtingi P55 / IK10
  Işleýiş beýikligi 0002000m
  Çyglylyk 5% -95% RH kondensasiýa däl
  Gorag funksiýalary Tokdan
  Beýlekiler Naprýa .eniýede
  Naprýatageeniýeden ýokary
  Gysga utgaşma
  Gyssagly kömek
  Temperaturany goramak
  Gorag
  RCD
  Izolýasiýa gözegçiligi
  Ters polýarlygy goramak
  HMI 7 dýuým duýgur ekran
  Töleg goldawy IC Card / APP
  Elektrik ölçeýji Takyklyk synpy 1.0 energiýa hasaplaýjy
  DC Kabeliň uzynlygy 5 m
  Işleýiş ses derejesi ≤60dB
  Aragatnaşyk Ethernet / 4G
  Interfeýs protokoly CAN (alternatiw: RS485)
  Daşky görnüş Galvanizli polat
  Ölçegleri (D * W * H) 450x400 × 1600mm
  Agram 120 kg
  Ylalaşyk EC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-24, IEC62196-1, IEC62196-3